אלבום המופלא 3

עיצוב ועימוד אלבום לאוסף מדבקות לילדים